1500 pozemků a staveb v kraji má propadnout státu. Ověřte si, zda vám nepatří

23.03.2023

jablonecky.denik.cz V Libereckém kraji se nachází celkem 1 478 pozemků a 45 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 1 045 nedostatečně identifikovaných osob. Dohledat se je snaží Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který zároveň vyzývá občany, aby si zkontrolovali na internetových stránkách úřadu, jestli jim majetek nepatří.

Pokud se vlastník „opuštěné“ zahrady, pole nebo chaty do konce roku nenajde, propadnou státu. Domoci se majetku zpět bude možné jedině soudní cestou. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, louky a lesní pozemky. Mezi budovami se pak jedná zejména o garáže či zemědělské stavby. „Od roku 2014 vyřešil ÚZSVM v rámci Libereckého kraje 1 053 případů nedostatečně identifikovaných vlastníků, přičemž nejčastějším výsledkem šetření bylo zjištění, že vlastník již nežije, a proto byl podán podnět k zahájení dědického řízení,“ sdělila mluvčí úradu Michaela Tesařová.

 

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí nejpozději do konce roku, přejde tento majetek podle zákona na stát.

 

Podobný případ se týkal malé parcely se vzrostlými buky u Velkých Hamrů, který získal ÚZSVM na základě dodatečně projednávaného dědictví po ženě, která v roce 1996 zemřela bez zanechání závěti či zákonných dědiců. Pozemek byl nakonec vydražen v elektronické aukci, kdy se cena zvýšila o více jak 450 procent.

 

Státu propadl také 112 let starý, dvoupodlažní dům s obytným podkrovím v Jablonci nad Nisou z dědictví po švédské občance. „Ze strany veřejnosti byl o tuto nemovitost velký zájem. Aukce pokračovala ještě 26 minut po jejím plánovaném ukončení, dům nakonec získal jeden z dražitelů za více než čtyři miliony korun,“ přiblížila Tesařová.

 

Právě elektronické aukce představují jednoduchý nástroj, jak se zapojit do prodeje nemovitosti. Velký zájem je tak například o železobetonové pevnůstky, které vyrostly v průběhu 30. let 20. století v rámci výstavby československého opevnění. Řopík v Heřmanicích získal tak před třemi lety od Armády ČR do pronájmu Ondřej Procházka se synem Vojtěchem. Bunkru vdechli druhý život a vybudovali zde muzeum československého opevnění. „Nejdříve jsme museli bunkr vyklidit, zvenku odrbat mech a lišejníky, natřít a udělat hydroizolaci na střeše. Pak před námi stál úkol vrátit interiér do podoby z roku 1938,“ řekl Procházka.

 

V seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků jsou uvedeny nemovitosti, u nichž není vlastník zapsán v katastru nemovitostí vůbec, či některý z důležitých údajů identifikujících vlastníka chybí. Jednu nemovitost však může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků a jeden takový majitel může vlastnit několik různých nemovitostí. ÚZSVM tyto nemovitosti průběžně prošetřuje, přičemž přednostně jsou šetřeny nemovitosti, jejichž nejasné vlastnictví brání obcím například při rozvoji veřejné infrastruktury. Jedná se o specializovanou činnost vyžadující odborné znalosti. „Klíčové je důkladné dohledávání informací z archivů, pozemkových knih, obecních úřadů nebo matrik, pomocí nichž může úřad identifikovat osoby v seznamech nedostatečně identifikovaných vlastníků. V některých případech se musíme obrátit i na zastupitelské úřady v zahraničí,“ osvětlila Tesařová.

 

Chybějící hranice pozemků

 

K chybám při zápisu vlastníka většinou docházelo v letech 1948 až 1989. V padesátých letech byla povinnost evidence vlastnictví nemovitostí ve veřejném registru na určitou dobu úplně zrušena. Po několika letech se zavedly tzv. zjednodušené evidence, ale ani ty nejsou z dnešního pohledu dostačující. Na mapách se například nezakreslovaly hranice soukromých pozemků užívaných zemědělskými družstvy. Tyto pozemky byly uváděny pouze písemně jako soubor popisných informací.

 

„V některých případech by v situaci nic netušícího vlastníka mohly být právnické osoby, na které byly nemovitosti převedeny zákonem, například obce, dále tělovýchovné jednoty a společnosti, které již zanikly, nebo někdejší státní organizace, které byly privatizovány, a na část majetku se zapomnělo,“ informovala mluvčí úřadu. Liberecký kraj tak například před rokem zdarma získal dva pozemky pod silnicí II. třídy u Zlaté Olešnice. Jejich majitel zemřel už v roce 1964, avšak tyto pozemky nebyly do dědického řízení zahrnuty. Lesy ČR zase obdržely v katastru Zlaté Olešnice získaly lesní pozemky o výměře takřka 4 000 metrů čtverečních.

 

Podle zákona platí, že pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do konce roku, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát. Po tomto datu bude možné prokázat vlastnictví pouze pravomocným rozhodnutím soudu. „Doporučuji proto všem nahlédnout do seznamu a zkontrolovat si, zda dotyčný občan nebo jeho předci nevlastní nemovitost, o které neměli doposud tušení,“ dodala mluvčí úřadu. Majetek, o který neprojeví organizační složky státu či obce a kraje zájem, bude postupně nabízen k transparentnímu prodeji ve výběrových řízeních s elektronickou aukcí na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz.

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.