20 let ÚZSVM: Přes bilion korun uhájených v soudních sporech a 24 miliard odvedených do státního rozpočtu

01.07.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) slaví 20 let od svého založení. Za tuto dobu jeho právní zástupci uhájili státu v majetkových soudních sporech přes 1 bilion korun a do státního rozpočtu odvedl ÚZSVM přes 24 miliard korun. ÚZSVM rovněž snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o 85 % a více než 43 tisícům nemovitostí dohledal správné vlastníky.

ÚZSVM se za svou dvacetiletou historii stal úspěšnou státní institucí, která je pro mnohé organizační složky státu spolehlivým partnerem při zastupování v majetkových soudních sporech a která transparentně a efektivně hospodaří se státním majetkem. Za dlouhodobé vynikající výsledky našeho úřadu velice děkuji všem zaměstnancům, kteří se na nich podíleli,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

 

Právní zástupci ÚZSVM státu uhájili už přes 1 bilion korun, přičemž jejich dlouhodobá úspěšnost v soudních sporech přesahuje 90 %. Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. ÚZSVM od roku 2016 uzavírá každoročně více než tisíc dohod o zastupování organizačních složek státu před soudy.

 

ÚZSVM za 20 let své existence odvedl do státního rozpočtu již více než 24 miliard korun. „Jedná se o mimořádný úspěch, neboť výrazná část agendy ÚZSVM žádné příjmy negeneruje,“ dodala generální ředitelka. Největší část příjmů je tvořena prodeji nepotřebných státních nemovitostí. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal ÚZSVM z prodeje areálu bývalého kláštera na náměstí Republiky v Praze. Transparentní veřejná dražba proběhla v roce 2015 přímo v prodávaném areálu a zúčastnili se jí tři zájemci. Ve výběrovém řízení s aukcí se ÚZSVM podařilo v roce 2017 prodat historický dům v ulici U Půjčovny nedaleko Václavského náměstí. Po 100 příhozech byla tato nemovitost prodána za 355,1 milionu korun.

 

Od roku 2018 může veřejnost nakupovat od státu jeho nepotřebný majetek online prostřednictvím historicky prvního státního elektronického aukčního systému, který ÚZSVM vytvořil vlastními silami. Na adrese www.nabidkamajetku.cz proběhlo již přes 19 tisíc elektronických aukcí, z nichž stát získal přes 2,1 miliardy korun. Webové stránky elektronických aukcí navštívily téměř dva miliony unikátních uživatelů. Aktuálně je na webu www.nabidkamajetku.cz vyhlášen prodej s rekordní minimální cenou ve dvacetileté historii ÚZSVM. Jedná se o Palác Broadway, který se nachází v nejlukrativnější části Prahy. Minimální cena za tento funkcionalistický areál činí 1 miliardu a 50 milionů korun.

 

ÚZSVM rovněž úspěšně dohledává nemovitosti s nesprávně zapsanými vlastníky. Díky unikátnímu projektu Mapa majetku státu dokázal ÚZSVM od roku 2015 do konce roku 2021 snížit počet nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedohledané a zaniklé státní subjekty o 7 853 (tj. o 85,6 %). Od roku 2015 také došlo k poklesu u zaniklých a nedohledaných subjektů o 1 023 (tj. o 79,5 %). ÚZSVM od roku 2014 do konce roku 2021 zahájil šetření u 79 367 nemovitostí zapsaných na nedostatečně identifikované vlastníky, z toho se mu již 43 782 nemovitostí podařilo úspěšně vyřešit. Nejčastějším výsledkem šetření bylo zjištění, že vlastník již nežije, a proto byl podán podnět k zahájení dědického řízení. Celkově se tak stalo v takřka 64 % případů.

 

Za svou existenci našel úřad domov také tisícovkám zvířat, která státu připadají kvůli týrání nebo po zemřelých lidech bez dědiců. Většinou se jedná o psy, úřad se však v minulosti staral také o koně, kachny, králíky, slepice, kočky, agamy, činčily, krávy, želvy, sklípkana, morčata či hroznýše. Při hledání nových domovů pro zvířata spolupracujeme s odbornými útulky a záchrannými stanicemi po celé republice.

 

Důležité události ve dvacetileté historii ÚZSVM naleznete na této speciální webové stránce: https://www.uzsvm.cz/20letvyroci.

 

ÚZSVM byl zřízen k 1. 7. 2002, zákonem č. 201/2002 Sb. ÚZSVM je organizační složkou státu spadající do resortu Ministerstva financí. Svou činnost vykonává prostřednictvím 8 územních a 41 odloučených regionálních pracovišť. Ústředí sídlí v Praze. Mezi hlavní agendy ÚZSVM patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda. ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM spravuje vybraný nemovitý i movitý majetek státu a zajišťuje jeho účelné a hospodárné využití nebo prodej. ÚZSVM optimalizuje rozmístění státních institucí na území ČR, zejména přesunem z komerčních nájmů do státních budov.

 

 

 

Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.