Úterý, 7. dubna 2020

Rozpočet ÚZSVM na rok 2007

Rozpočet ÚZSVM je součástí rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstvo financí.

Výše závazných ukazatelů schváleného rozpočtu ÚZSVM na rok 2007 v tis. KčPříjmy celkem 400 000
Výdaje celkem 1 817 193

Daňové příjmy 0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění
0
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 400 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem
0
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem
0
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem
0
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem
0
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů
0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
400 000
dle struktury dohodnuté a schválené Ministerstvem financí  
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 696 264
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 243 693
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 13 552