Sobota, 29. února 2020

Rozpočet 2018

Rozpočet 2018 - ukazatele schváleného rozpočtu
 
Souhrnné ukazatele rozpočtu ÚZSVM 2018
Schválený rozpočet 2018
Příjmy celkem
900 000 000
Výdaje celkem
1 757 108 113
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY
 
 
 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
900 000 000
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem
0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
860 000 000
SPECIFICKÉ  a PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE - VÝDAJE
 
 
 
 
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových
1 757 108 113
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci
765 439 360
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
245 414 968
Převod FKSP
15 260 997
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem
0,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
503 040 000
 
 
Skutečné čerpání rozpočtu 2017
 
Souhrnné ukazatele rozpočtu ÚZSVM 2018
Skutečné čerpání 2017
 
Příjmy celkem
1 747 330 609
 
Výdaje celkem
1 470 975 123
 
SPECIFICKÉ UKAZATELE – PŘÍJMY
 
 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
1 747 330 609
 
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem
0
 
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
1 747 330 609
 
SPECIFICKÉ  a PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE - VÝDAJE
 
 
 
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových
1 470 975 123
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci
681 150 130
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
231 742 434
 
Převod FKSP
13 637 151
 
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem
0,00
 
 
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
351 280 717