Pondělí, 19. srpna 2019

odbor Odloučené pracoviště Beroun

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Beroun a Rakovník:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

 


Adresa:
Politických vězňů 20
266 01 Beroun
Ředitel:
Mgr. Martin Hampl
Tel.: 311 630 132
E-mail: martin.hampl@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hampl.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Beroun

ÚZSVM čistí katastr po neexistujícím státním podniku v Hořovicích

14.08.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně si po prošetření dokladů zapsalo na list vlastnictví v katastru nemovitostí dva pozemky v Hořovicích, které patří státu, ale jsou zapsané na neexistující státní subjekt.

ÚZSVM prodal bílou Škodu 110 L za téměř 50 tisíc korun

24.07.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně prodalo bílou Škodu 110 L z roku 1973, která připadla státu jako odúmrť.

ÚZSVM v Berouně prodal v elektronickém aukčním systému malotraktor

22.07.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Berouně prodalo v elektronické aukci malotraktor Mepol – Terra s jednoosým návěsem z roku 1971 za 13 300 korun.

další aktuality