Středa, 23. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Jičín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Jičín:

 
  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

Adresa:
Denisova 1073
506 01 Jičín
Pověřena zastupováním pracovního místa ředitelky:
Ing. Šárka Kodydková
Tel.: 493 580 301
E-mail: sarka.kodydkova@uzsvm.cz

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jičín

ÚZSVM v Jičíně uzavřel s Povodím Labe smlouvu o předání pozemků

16.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně uzavřel se státním podnikem Povodí Labe smlouvu o bezplatném převodu osmi pozemků na Jičínsku.

ÚZSVM prodal v Sedlišti u Starých Hradů zemědělský pozemek

15.10.2019

Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodalo přímo do vlastnictví fyzické osoby hospodařící v zemědělství pozemek o celkové výměře 1 115 m2, který se nachází v katastrálním území Sedliště u Starých Hradů a je bývalým mlýnským náhonem, jenž není již několik desetiletí používán.

ÚZSVM prodal na Jičínsku vypuštěný rybník za 333 000 korun

09.10.2019

Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení tři pozemky o celkové výměře 7 141 m2 ležící v katastrálním území Záhuby za 333 000 Kč.

další aktuality