Pátek, 22. března 2019

odbor Odloučené pracoviště Jihlava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Jihlava a Třebíč:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Ředitel:
Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.
Tel.: 567 551 212
E-mail: ota.kovar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kovář-Ota.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jihlava

ÚZSVM v Jihlavě snížil energetickou náročnost vlastní budovy

26.02.2019

Jihlavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových provedlo výměnu čtyřiceti sedmi oken v části objektu, v němž kromě ÚZSVM sídlí také pracoviště České obchodní inspekce, Energetického regulačního úřadu, Fondu dalšího vzdělávání, Krajské hygienické stanice pro Kraj Vysočina, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra, Nejvyššího kontrolního úřadu, Probační a mediační služby, Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Úřadu práce ČR a Úřadu vlády ČR. Díky této opravě došlo nejen k úspoře tepla, ale také k vylepšení celkového vzhledu budovy.

ÚZSVM prodalo v elektronické aukci luk a šípy

06.02.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému na svých webových stránkách reflexní luk včetně šípů a dalšího vybavení (lukostřelecký chránič předloktí, lukostřelecká rukavice, toulec).

ÚZSVM prodal bývalou zemědělskou usedlost v obci Jihlávka

18.12.2018

Jihlavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo usedlost na základě pravomocného soudního rozhodnutí s tím, že obžalovaný – cizí státní příslušník, byl shledán vinným ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a odsouzen k trestu vyhoštění a trestu propadnutí věci.

další aktuality