Středa, 16. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Jihlava

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Jihlava a Třebíč:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Tolstého 15
586 01 Jihlava
Ředitel:
Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.
Tel.: 567 551 212
E-mail: ota.kovar@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Kovář-Ota.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jihlava

ÚZSVM prodal bývalou zemědělskou usedlost v obci Jihlávka

18.12.2018

Jihlavské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo usedlost na základě pravomocného soudního rozhodnutí s tím, že obžalovaný – cizí státní příslušník, byl shledán vinným ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a odsouzen k trestu vyhoštění a trestu propadnutí věci.

ÚZSVM v Jihlavě převzal 276 disků kol

10.12.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jihlavě získal na základě trestního příkazu kvůli porušení práv k ochranným známkám celkem 276 disků kol.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci zdobenou dřevěnou skříň

03.12.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému zdobenou dřevěnou skříň, která připadla do vlastnictví státu na základě usnesení soudní exekutorky.

další aktuality