Úterý, 25. června 2019

odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Jindřichův Hradec:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Na Hradbách 43/I
377 01 Jindřichův Hradec
Ředitel:
Mgr. Václav Mikeš
Tel.: 384 350 240
E-mail: vaclav.mikes@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Mikeš.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jindřichův Hradec

Lesy ČR získaly sedm pozemků v hodnotě téměř 100 tisíc korun

12.06.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci od začátku roku 2019 bezúplatně převedl Lesům České republiky sedm pozemků s celkovou výměrou 14 192 m2 a v souhrnné účetní hodnotě 98 422 Kč.

ÚZSVM převedl nepotřebný majetek státu v Lomnici nad Lužnicí

06.06.2019

V rámci přebírání nepotřebného majetku od jiných organizačních složek státu převzalo jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mimo jiné i tři pozemky Ředitelství silnic a dálnic v katastrálním území Lomnice nad Lužnicí. Důvodem bylo to, že se na pozemcích nachází místní komunikace vedená v pasportu místních komunikací jako chodník při silnici I/24.

Po 50 letech se vyřeší nejasné vlastnictví pozemku v centru Českých Velenic

31.05.2019

Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci vyřešili případ problematického vlastnictví pozemku uprostřed Českých Velenic.

další aktuality