Úterý, 20. srpna 2019

odbor Odloučené pracoviště Litoměřice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Litoměřice:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

​ 

Adresa:
Na Valech 525/12
412 01 Litoměřice
Ředitel:
Ing. Petr Němeček
Tel.: 416 715 111
E-mail: petr.nemecek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Němeček.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Litoměřice

Pozemek po neznámém vlastníkovi byl prodán za více než 400 tisíc korun

06.08.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prošetřil pozemek zapsaný na nedostatečně identifikovaného vlastníka a následně jej prodal za více než 400 tisíc korun.

Fenka Aida našla nový domov

15.07.2019

Litoměřickému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se podařilo najít nového páníčka pro tříletou fenku křížence tmavé barvy jménem Aida.

ÚZSVM v Litoměřicích získal dědictví v hodnotě 602 tisíc korun

12.07.2019

Litoměřické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základ rozhodnutí Okresního soudu v Litoměřicích finanční částku v celkové hodnotě 602 463 Kč po dvou zemřelých jako tzv. odúmrť. Peníze následně byly odvedeny do státního rozpočtu.

další aktuality