Pondělí, 27. ledna 2020

odbor Odloučené pracoviště Náchod

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Náchod:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Raisova 2055
547 01 Náchod
Ředitel:
Ivana Bednářová
Tel.: 491 457 270
E-mail: ivana.bednarova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Bednářová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Náchod

Neprodejné věci pocházející z trestné činnosti byly zlikvidovány

22.01.2020

Na základě trestního příkazu vydaného samosoudcem Okresního soudu byly Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Náchodě předány movité věci, které byly předmětem trestního řízení. Jednalo se o dva kbelíky bez víka s malým množstvím zatvrdlé červené a oranžové barvy a ztvrdlou štětku od červené a oranžové barvy.

ÚZSVM našel pro svou budovu v Náchodě efektivní využití

15.01.2020

Náchodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo v roce 2017 od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem budovu v Náchodě v ulici Krámská.

Věci místního rodáka obohatí sbírky Muzea Náchodska

14.01.2020

Náchodskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadlo na základě usnesení okresního soudu rozsáhlé dědictví po muži z Náchoda, který zemřel bez dědiců.

další aktuality