Úterý, 20. srpna 2019

odbor Odloučené pracoviště Náchod

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Náchod:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Raisova 2055
547 01 Náchod
Ředitel:
Ivana Bednářová
Tel.: 491 457 270
E-mail: ivana.bednarova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Bednářová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Náchod

Náchodské pracoviště ÚZSVM převedlo obci tři pozemky ve Velichovkách

16.08.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě převedl bezúplatně tři pozemky v obci Velichovky do vlastnictví této obce. Dva pozemky jsou částečně zastavěny budovami mateřské školy, které jsou ve vlastnictví obce, a na třetím je zahrada. Pozemky mají celkovou výměru 751 m2

ÚZSVM převzal patnáct pozemků od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

18.07.2019

Náchodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 15 pozemků o celkové výměře 6 113 m2 a účetní hodnotě 114 661 Kč v Chlívcích a Březové u Broumova. ÚZSVM také převzal 6 spoluvlastnických podílů v rozsahu 10/24 k pozemkům o výměře 2 381 m2 a účetní hodnotě 63 962 Kč.

ÚZSVM prodal pozemek v Bukovici na Broumovsku

16.07.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě prodal za 9 650 Kč pozemkovou parcelu o výměře 21 m2 v obci Bukovice.

další aktuality