Úterý, 12. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Šumperk - referát Jeseník

Referát zajišťuje ve spolupráci s odděleními odloučeného pracoviště v rámci určené působnosti veškeré činnosti související se správou, hospodařením a nakládáním s majetkem státu, s nímž je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušný hospodařit Úřad.

Adresa:
Lipovská 125
790 01 Jeseník

Doručovací adresa:
M. R. Štefánika 20
787 01 Šumperk

Vedoucí referátu:
Ing. Ivana Tejchmanová
Tel.: 584 458 740
E-mail: ivana.tejchmanova@uzsvm.cz