Pondělí, 21. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Pelhřimov:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Pražská 127
393 01 Pelhřimov
Ředitel:
Mgr. et Mgr. Václav Slabý
Tel.: 565 351 126
E-mail: vaclav.slaby@uzsvm.cz
Životopis: cv_prof_slaby.pdf

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Pelhřimov

ÚZSVM v Pelhřimově předal cizinecké policii padělané doklady

08.01.2019

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově propadly čtyři padělané občanské průkazy Slovenské republiky. Falešnými doklady se prokazovali čtyři muži ukrajinské národnosti, kteří byli obviněni ze spáchání trestného činu padělání a pozměnění veřejné listiny a následně vyhoštěni z území České republiky.

ÚZSVM v Pelhřimově převedl 15 pozemků Kraji Vysočina

07.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pelhřimově bezúplatně převedl Kraji Vysočina 15 pozemků o celkové výměře 5 279 m2 pod komunikací III. třídy spojující obce Želiv a Lhotice.

Státnímu pozemkovému úřadu byly převedeny pozemky získané v dědictví

02.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pelhřimově převedl Státnímu pozemkovému úřadu 19 pozemků v katastrálním území Kamenice nad Lipou a Nová Cerekev, které získal na základě usnesení soudu jako odúmrť po muži, který zemřel na podzim 2016 v domově pro seniory.

další aktuality