Pondělí, 21. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Semily

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Semily:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Bítouchovská 1
513 14 Semily
Ředitelka:
Ing. Jana Háková
Tel.: 481 663 107
E-mail: jana.hakova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hakova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

ÚZSVM předal Povodí Labe koryto vodního toku v Čisté u Horek

07.10.2019

Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo bezúplatně státnímu podniku Povodí Labe pozemek o výměře 336 m2 v katastrálním území Čistá u Horek.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemek městu Lomnice nad Popelkou

27.09.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedlo bezúplatně městu Lomnice nad Popelkou pozemkovou parcelu o výměře 889 m2, kterou ÚZSVM převzal od Státního pozemkového úřadu.

Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově

12.09.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl spoluvlastnické podíly ve výši 3/8 na třech pozemcích v centru Turnova bezúplatně městu Turnov.

další aktuality