Pátek, 22. března 2019

odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Uherské Hradiště:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Svatováclavská 568
686 66 Uherské Hradiště
Ředitelka:
Ing. Jana Červinková
Tel.: 572 523 465
E-mail: jana.cervinkova@uzsvm.cz
Životopis: cv_prof_cervinkova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Uherské Hradiště

ÚZSVM prodal dva pozemky ve Starém Městě u Uherského Hradiště

06.12.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti prodal dva pozemky o výměře 668 m2 v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště. Pozemky získal ÚZSVM od Státního pozemkového fondu, jelikož se nejedná o nemovitosti náležející do zemědělského půdního fondu ale o koryto vodního toku – remízky.

ÚZSVM bezúplatně převedl městysu Buchlovice pozemek pod komunikací

20.11.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Uherském Hradišti bezúplatně převedl městysu Buchlovice pozemek pod komunikací, další pozemek prodal za více jak 33 tisíc korun.

ÚZSVM v Uherském Hradišti převedl 10 pozemků na Státní pozemkový úřad

26.10.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském Hradišti převedl do příslušnosti hospodařit Státního pozemkovému úřadu spoluvlastnické podíly na celkem deseti pozemcích v katastrálních územích Hradčovice a Lhotka u Hradčovic.

další aktuality