Středa, 8. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Vyškov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Vyškov a Blansko:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Masarykovo náměstí 165/16
682 01 Vyškov
Ředitel:
Ing. Martin Hořava
Tel.: 737 281 413
Mobil: sekretariát: 735 166 105
E-mail: martin.horava@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hořava.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl na pozemcích v Křižanovicích u Bučovic za cenu 22 000 Kč

07.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově prodal za kupní cenu 22 000 Kč spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 2/28 na pozemcích v katastrálním území Křižanovice u Bučovic. Pozemky o rozloze 15 636 m2 slouží k zemědělské výrobě.

ÚZSVM prodal dva televizory za 3 350 Kč

06.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově prodal formou elektronické aukce dva televizory Samsung a Panasonic za kupní cenu 2 850 Kč. Televizory mimo jiné získal ÚZSVM z odúmrti na základě usnesení Okresního soudu ve Vyškově.

ÚZSVM bezúplatně převedl osm pozemků pod místními komunikacemi na městys Hvězdlice

11.03.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově bezúplatně převedl osm pozemků o celkové výměře 2.155 m² na městys Hvězdlice. Na pozemcích jsou umístěna tělesa místních komunikací III. a IV. třídy a dále veřejná zeleň.

další aktuality