Středa, 16. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Vyškov

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Vyškov a Blansko:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Masarykovo náměstí 165/16
682 01 Vyškov
Ředitel:
Ing. Martin Hořava
Tel.: 737 281 413
Mobil: sekretariát: 735 166 105
E-mail: martin.horava@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hořava.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Vyškov

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu šperky v hodnotě 8 550 korun

08.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Vyškově předal Puncovnímu úřadu v Praze soubor šperků z drahých kovů a kamenů, které stát získal v rámci tzv. odúmrtě po zesnulé ženě z Boskovic, která zemřela bez dědiců.

ÚZSVM bezúplatně převedl obci Račice-Pístovice zvoničku

03.12.2018

Vyškovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo do vlastnictví obce Račice-Pístovice zvoničku, která je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR od roku 1970.

ÚZSVM ve Vyškově připadla odúmrť za více jak 3,3 milionu korun

21.11.2018

Majetek po zemřelém bez dědiců získal stát zastoupený Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Vyškově. Celková hodnota bytu o velikosti 2+1 a finančního a movitého majetku činí 3 344 000 Kč.

další aktuality