Pondělí, 17. června 2019

odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Žďár nad Sázavou:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Dr. Drože 1686/26
591 01 Žďár nad Sázavou
Ředitel:
Mgr. Luboš Šikula
Tel.: 566 502 451
E-mail: lubos.sikula@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Šikula-Luboš.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Žďár nad Sázavou

ÚZSVM prodal v elektronické aukci mačetu

17.05.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáru nad Sázavou prodal v elektronické aukci 49 cm dlouhou mačetu.

ÚZSVM ve Žďáru nad Sázavou uskutečnilo za rok již 160 elektronických aukcí

15.05.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil za rok od spuštění prodeje movitých věcí prostřednictvím elektronického aukčního systému (EAS) celkem 160 elektronických aukcí na prodej movitého majetku.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky pod komunikacemi Kraji Vysočina

09.05.2019

Pracovníci pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Žďáře nad Sázavou bezúplatně převedli Kraji Vysočina celkem patnáct pozemků v pěti různých katastrálních územích okresu Žďár nad Sázavou. Celková účetní hodnota převedených nemovitostí o výměře 9 041 m2 činí přes 75 tisíc korun. Na všech pozemcích se nachází tělesa komunikací II. a III. třídy ve vlastnictví kraje.

další aktuality