Afekt zůstane u dočasného chovatele

21.09.2022 - Olomouc

ÚZSVM v Olomouci připadl v dubnu letošního roku z odúmrti kůň jménem Afekt, který byl od úmrtí předchozího majitele v roce 2020 přechodně ustájen v Norberčanech.

S ohledem na věk a stav zvířete a na jeho dosavadní způsob života je v jeho dalším životě namístě zachování dosavadních podmínek a kvality jeho života. Na základě několika návštěv, kdy se kůň pohyboval na zelené louce v páru s jiným koněm, bylo vyhodnoceno jejich naplnění právě v tomto ustájení. Z důvodu vysokého stáří koníka a dosavadního způsobu života nebyl ze strany veterinární péče doporučen převoz koně a jeho umístění do nového prostředí. Následná adaptace by totiž byla způsobilá u něj vyvolat nežádoucí a zdraví a život ohrožující stres. Stěžejní důvody pro jeho nepřemístění konkrétně spočívají ve vysoce pravděpodobných potížích při přizpůsobení se novému stádu a novému prostředí – nepřijetí do nového stáda, nebezpečí úrazu při soužití s jinými koňmi a nevhodnost k ustájení v boxu, jak se k tomu vyjádřili i jiní chovatelé. Změna prostředí by pro koně měla jednoznačně negativní následky.

 

Jako nejhospodárnější a pro koníka nejvýhodnější byl zvolen přímý prodej dočasnému chovateli, který o jeho odkoupení požádal s tím, že se postará o jeho dožití v co nejlepších podmínkách. Kůň totiž skrze svůj věk, stav a dosavadní způsob života není vhodný k jezdectví ani k provozování jakékoliv komerční činnosti.

 

Při prodeji ÚZSVM vycházel z ceny ve výši 1 500 Kč stanovené dle usnesení Okresního soudu v Olomouci vydaného ve věci řízení o pozůstalosti. Výtěžek z prodeje byl odveden do státního rozpočtu.

Přílohy:IMG_0027.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.