Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků v Karlovarském a Plzeňském kraji

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na územích Karlovarského a Plzeňského kraje evidováno 5 918 pozemků a 95 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 4 622 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, louky a lesní pozemky. Mezi budovami se pak jedná zejména o chaty, rodinné domy a zemědělské stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci Územního pracoviště Plzeň a jeho odloučených pracovišť

 

 

Pozemky

Stavby 

Osoby

Karlovy Vary

50

6

41

Plzeň

2 824

47

2 070

Domažlice

1 010

14

1 027

Klatovy

2 034

28

1 484

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

 

  • ÚZSVM v Karlových Varech provedl šetření u čtyř pozemků o výměře 1 802 m2 v Lázních Kynžvart s nedostatečně identifikovanými vlastníky. Těmi byli sourozenci narození koncem 19. století, kteří počátkem 2. světové války odešli do USA. Život dohledaných bratrů nebyl lehký. Jejich životní cesta s ohledem na to, že byli židé, směřovala počátkem války přes bydliště v Praze do Vídně. V tomto místě byla nit přerušena. Dalším vyhledáváním údajů ÚZSVM zjistil, že se po válce oba stali občany USA, kde si založili rodiny. ÚZSVM následně podnikl všechny kroky k projednání dědictví po těchto osobách.
  •  ÚZSVM vyřešil případ nedostatečně identifikované osoby zapsané v katastru nemovitostí. Jednalo se o jistého pana Václava původem z okresu Plzeň-sever. V rámci řízení o prohlášení za mrtvého vyšlo najevo, že pan Václav se původně odstěhoval do Argentiny, kde několik let žil. Dále jeho stopy vedou do USA, konkrétně do New Yorku, kde pracoval u jistého Angela Rivase, vlastníka špeditérské firmy. Angelo Rivas neuměl psát, a tak za něj pan Václav podepisoval veškeré dokumenty a po jeho smrti převzal firmu i s jeho jménem. Z pana Václava se rázem stal Angelo Rivas. V rámci soudního řízení bylo prokázáno, že v případě pana Václava a Angela Rivase se jedná o totožnou osobu. Jelikož byl dohledán úmrtní list Angela Rivase, bylo možné i přesně zapsat datum úmrtí pana Václava. Majetek po zemřelém nakonec nabyli jeho dědicové z Plzeňska.
  • ÚZSVM dohledal vlastníka několika pozemků v Losiné a Nezbavěticích. Šlo o ženu narozenou v Čechách, která v roce 1962 zemřela bez dědiců v Německu. Jeden pozemek v Nezbavěticích a pět v Losiné u Plzně o celkové výměře 13 516 m2 tedy připadlo ÚZSVM. Ten poté pozemky převedl podle jejich typu, charakteru a způsobu využití na Státní pozemkový úřad, Ředitelství silnic a dálnic, kraj a obec Losiná.
  • Prodeji malého pozemku u obce Otov na Domažlicku prostřednictví elektronické aukce na stránkách www.nabidkamajetku.cz předcházelo dohledání vlastníka. Tím se ukázal být zaniklý státní podnik Chlumčanské keramické závody – národní podnik v Chlumčanech u Přeštic. Teprve poté, co došlo k určení vlastnictví ve prospěch státu, bylo možné s pozemkem nakládat.
  • Třetinové podíly na pozemcích u Radnice u Rokycan získal stát jako domnělou odúmrť. Protože po dříve zemřelých spoluvlastnících vlastnil stát i zbylé podíly, ÚZSVM se rozhodl nepotřebné pozemky prodat v transparentní elektronické aukci. Na základě seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků, zveřejněného na obecní vývěsce, se ÚZSVM v Plzni ještě před jejím vyhlášením přihlásila vnučka zemřelého majitele podílů. Postupným prověřováním rodové posloupnosti bylo z příslušných matrik, archivů a evidence ministerstva vnitra dohledáno dalších pět dědiců, kterým byl tento majetek vydán.
  • Část zahrady v zahrádkářské kolonii ve Staňkově chtěl odkoupit její uživatel. ÚZSVM před prodejem musel nejprve vyjasnit majetkové vztahy. Původní mapy katastru nesouhlasily s tím, jak byly zahrady v kolonii zaploceny. Pozemek užívaný zájemcem o odkup byl v evidenci veden na sousední majitele, kteří odešli v dávné minulosti do zahraničí. ÚZSVM zjistil, že majetek byl již v roce 1975 veden jako opuštěný. Vlastníci, narozeni koncem 19. století, mohli být prohlášeni za mrtvé a majetek získal stát. ÚZSVM tak poté mohl jako vlastník vyhovět žádosti o odkup.
  • Část zahrady v Dlouhé Vsi užívala vlastnice nemovitosti v domnění, že ji má v majetku. Poté co zjistila svůj omyl, zažádala o odkup pozemku vedeného na nedostatečně identifikovaného vlastníka. ÚZSVM dohledal, že šlo o zkonfiskovaný pozemek, a tedy majetek státu. Po objasnění a doložení veškerých listin ÚZSVM pozemky převzal do své příslušnosti a mohl s nimi nakládat.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.