Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků v Kraji Vysočina

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na území Kraje Vysočina evidováno 6 821 pozemků a 102 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 4 817 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, lesní pozemky a travní porosty. Mezi budovami se pak jedná zejména o garáže či zemědělské a jiné stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci odloučených pracovišť

                                                                                                                             

 

Pozemky

Stavby

Osoby

Havlíčkův Brod

  964

18

   576

Jihlava

2 771

51

2 287

Pelhřimov

2 572

15

1 608

Žďár nad Sázavou

   514

18

   346

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

 

  • Na pracoviště ÚZSVM v Havlíčkově Brodě se obrátil žadatel ohledně zápisu vlastnického práva k 1/7 pozemku o výměře 533 m2 u obce Borek, vedenému v katastru na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Na oddělení evidence obyvatel Ministerstva vnitra se podařilo dohledat bližší identifikační údaje fyzické osoby, která nebyla v katastru dostatečně identifikována. Na jejich základě podal ÚZSVM podnět k příslušnému pražskému obvodnímu soudu, který zajistil dodatečné projednání dědictví. Majetek tak mohl být v katastru zapsán na jeho dědice, rovněž zesnulého bratra zůstavitele. Díky tomu mohou nyní bratrovi dědicové také požádat o dodatečné projednání dědictví a tím podíl získat.
  • ÚZSVM v Pelhřimově provedl šetření k dohledání nedostatečně identifikovaného vlastníka orné půdy o celkové výměře 12 606 m². Ta byla zapsána na pana Josefa D. z obce Křelovice na základě trhové smlouvy z roku 1949. Rozsáhlým šetřením se zaměstnancům ÚZSVM nakonec podařilo dohledat veškerá potřebná data k jeho osobě a podat návrh na zahájení dodatečného dědického řízení. Původní majitel zemřel v roce 1967 bez zanechání závěti a soudu se nepodařilo najít žádného dědice. Na základě tohoto zjištění tak majetek připadl státu jako odúmrť.
  • ÚZSVM ve Žďáru nad Sázavou získal jako odúmrť na základě pěti usnesení okresního soudu dodatečně objevenou pozůstalost po zemřelých, kteří byli vedeni v seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků. Šlo o čtrnáct pozemků ve čtyřech katastrálních územích, z nichž třináct bylo lesních nebo zemědělských v celkové výměře 56 875 m2. Poslední pozemek o výměře 201 m2 byl stavební a byla na něm zapsaná už neexistující stavba. Vzhledem k tomu, že šlo o podíly pozemků, které však dohromady složily vždy celý pozemek, bylo tímto převzetím vyřešeno celkově 50 položek ze seznamu nedostatečně identifikovatelných vlastníků.
  • ÚZSVM prověřoval zemědělské pozemky zapsané na nedostatečně identifikovaného vlastníka o výměře 12 606 m² u Čihovic. Na základě šetření se podařilo majitele identifikovat. Jednalo se o muže zesnulého v roce 1967 bez zanechání závěti. Jeho matka dědictví odmítla, měla tedy dědit jeho dnes již také zesnulá sestra. Žádné další dědice se nepodařilo najít, dodatečně projednaný nemovitý majetek tedy připadl státu. ÚZSVM ho následně převedl na Státní pozemkový úřad.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.