Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků v Královéhradeckém kraji

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na území Královéhradeckého kraje evidováno 9 354 pozemků a 210 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 8 147 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, travní porosty a lesní pozemky. Mezi budovami se jedná zejména o garáže rodinné domy a jiné stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci Územního pracoviště Hradec Králové a jeho odloučených pracovišť

 

 

Pozemky

Stavby

Osoby

Hradec Králové

2 858

111

3 085

Jičín

3 910

20

2 991

Náchod

1 134

16

881

Rychnov

1 165

46

1 000

Trutnov

287

17

190

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

 

  • ÚZSVM v Jičíně vyřešil případ několika pozemků o celkové rozloze 20 840 m2. Jedno pátrání se týkalo pěti spoluvlastníků narozených v 90. letech 19. století. Po složitém šetření v evidenci obyvatel Ministerstva vnitra, na matrikách a katastrech dohledal ÚZSVM všechna data úmrtí a mohl nakonec po 9 měsících podat pět podnětů k projednání pozůstalosti. Jeden ze spoluvlastníků zemřel bez dědiců, a tak jeho majetek připadl státu.
  • Prodeji spoluvlastnického podílu k bývalému ovocnému sadu o výměře 1 065 m2 v Čálovicích u Sobotky předcházela žádost většinového vlastníka o pomoc s dohledáním majetkoprávních vztahů k němu. Zároveň s tím podal žádost o přímý prodej v případě, kdy ÚZSVM dohledá, že podíl je majetkem státu. Po provedeném šetření bylo zjištěno, že vlastník podílu zemřel již v roce 1986. Po dodatečném projednání dědictví připadl majetek státu jako odúmrť. Podíl následně odkoupil většinový vlastník a sjednotil tak vlastnictví pozemku.
  • ÚZSVM v Jičíně předal Státnímu pozemkovému úřadu podíl k parcele o výměře 1,5 hektaru, která byla dříve evidována na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Podíl o velikosti 1/7 zemědělsky využívaného pozemku o výměře 15 209 m2 byl původně evidován na nedostatečně identifikovaného vlastníka. ÚZSVM se podařilo dohledat, že původní majitelka zemřela bez zanechání závěti či zákonných dědiců, po projednání dodatečného dědictví tak majetek připadl státu.
  • Prodeji spoluvlastnického podílu na dvou pozemcích v Jaroměři prostřednictvím elektronické aukce na stránkách www.nabidkamajetku.cz předcházelo dohledání nedostatečně identifikovaného vlastníka. ÚZSVM dohledal, že původní majitel odjel v roce 1937 do Belgického Konga, kde byl zaměstnán u pobočky světoznámého obuvnického závodu Baťa jako úředník. Pro projednání dodatečného dědictví podíl připadl státu jako odúmrť.
  • ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou dohledal vlastníky takřka šesti hektarů pozemků v Rokytnici v Orlických horách. Při prošetřování nedostatečně identifikovaných vlastníků narazil na majetek, který byl v katastru zapsán na manželský pár, u kterého chyběly některé údaje. Posléze se podařilo dohledat roky narození 1914 a 1921 a také listinu prokazující vlastnictví pozemků z roku 1941. Na základě toho bylo v katastru potvrzeno jejich vlastnictví a následně pak bylo možné podat k soudu podnět k projednání dodatečného dědického řízení.
  • Podíly k 35 zemědělským pozemkům o výměře 18 838 m2 u Žďáru nad Orlicí převzal ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou poté, co dohledal nedostatečně identifikovaného vlastníka. Tím byla žena, která zemřela v roce 1987 bez dědiců a zanechání závěti. V dodatečném dědickém řízení tak majetek připadl státu.
  • Město Trutnov požádalo ÚZSVM o pomoc při dohledání neznámého spoluvlastníka pěti podílů na pozemcích o výměře 2 406 m2Lamperticích, ležících na trase budoucí dálnice D11 do Polska. ÚZSVM se podařilo se dohledat, že šlo o ženu, která se v minulosti odstěhovala na Slovensko, kde v roce 1974 zemřela. Poté podal návrh na projednání dodatečného dědictví. Novým majitelem se stal dědic zesnulé ženy. S ním může nyní Trutnov začít jednat o prodeji.
  • Údržba silnic Královéhradeckého kraje požádala v souvislosti s rekonstrukcí silnice ÚZSVM o dohledání nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí u silnice mezi Sedlcem u Lanžova a Vilanticemi, kde dojde k trvalým záborům dvou okolních pozemků o výměře 3 004 m2. V katastru chyběla rodná čísla vlastníků. Po prověření dokladů z katastru, archivů a po sdělení osobních údajů z evidence obyvatel Ministerstvem vnitra ÚZSVM dohledal, že jde o zesnulé vlastníky. Poté co bylo ukončeno dodatečné dědické řízení, může se údržba silnic obrátit na dědice, nového vlastníka pozemků.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.