Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků v Libereckém kraji

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na území Libereckého kraje evidováno 1 478 pozemků a 45 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 1 045 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, ostatní plochu a travní porost. Mezi budovami se pak jedná především o garáže, rodinné domy a rekreační stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci odloučených pracovišť Územních pracovišť Ústí nad Labem a Hradec Králové

 

 

Pozemky

Stavby

Osoby

Liberec

625

22

491

Česká Lípa (vč. odd. Jablonec)

  92

12

  76

Semily

761

11

478

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

 

  • Malá parcela se vzrostlými buky u Velkých Hamrů mohla být prodána prostřednictvím elektronické aukce na webu nabidkamajetku.cz až poté, kdy se podařilo dohledat původní, nedostatečně identifikovanou majitelku. Ta zemřela bez zákonných dědiců a zanechání závěti, následné projednání dědictví proto určilo jako vlastníka pozemku stát.
  • Liberecký kraj získal od ÚZSVM do svého majetku zdarma dva pozemky pod silnicí II. třídy u Zlaté Olešnice. Ty byly původně v majetku muže, jehož majetek po smrti v roce 1964 připadl státu. U těchto pozemků byl ale jako vlastník v katastru nedostatečně zapsán. Teprve po jeho identifikování nabyl stát také tyto pozemky.
  • V minulosti získaly v katastru Zlaté Olešnice od ÚZSVM Lesy ČR lesní pozemky o výměře takřka 4 000 m2. Rovněž ty byly v katastru zapsané na neidentifikovaného majitele. ÚZSVM dohledal, že se jednalo o stejného vlastníka jako v předchozím případě.
  • Menší pozemek v Plavech byl v katastru zapsaný na neznámého vlastníka. ÚZSVM dohledal, že se jednalo o část původně znárodněné parcely, která byla naposled v majetku zaniklého národního výboru. Ze zákona se tak stal majetkem státu. ÚZSVM ho jako nepotřebný majetek nabídl v roce 2021 veřejnosti prostřednictvím elektronické aukce a následně úspěšně prodal.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.