Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků v Moravskoslezském kraji

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na území Moravskoslezského kraje evidováno 8 044 pozemků a 201 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 6 509 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, lesní pozemky a travní porost. Mezi budovami se pak jedná zejména o jiné stavby, garáže a zemědělské stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci Územního pracoviště Ostrava a jeho odloučených pracovišť

 

 

Pozemky

Stavby

Osoby

Frýdek-Místek

1 391

18

   937

Nový Jičín

2 600

54

1 983

Opava

2 032

76

1 865

Ostrava

2 021

53

1 724

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

 

  • Pozemky po manželích z Argentiny převedl ÚZSVM na Povodí Odry. Novojičínskému pracovišti ÚZSVM se v rámci šetření nedostatečně identifikovaných vlastníků podařilo dohledat údaje o vlastnictví pozemků v Závišících, jejichž původní majitelé byli manželé, kteří se na začátku minulého století odstěhovali za prací do Argentiny. Tam však jejich stopa končí, neboť ani v součinnosti s Velvyslanectvím ČR v Argentině a místními úřady se nepodařilo zjistit, kdy a kde zemřeli a zda měli nějaké dědice. Také šetření v krajanské komunitě v Argentině nebylo úspěšné. Z tohoto důvodu byli Okresním soudem v Novém Jičíně prohlášeni za mrtvé, když podle data narození těchto osob bylo zřejmé, že již nežijí. Následně proběhlo dědické řízení, jehož výsledkem bylo nabytí nemovitého majetku do vlastnictví státu jako odúmrť.
  • ÚZSVM ve Frýdku-Místku dohledal vlastnická práva ke dvěma lesním pozemkům v beskydských lokalitách Gruň u Švarné Hanky a nad přehradou Šance. Pozemky byly ve vlastnictví dnes již zaniklého státního podniku Severomoravské státní lesy a v současnosti s nimi nikdo nehospodaří. Po prokázání vlastnictví státu ÚZSVM ohlásil katastrálnímu úřadu příslušnost hospodařit s tímto majetkem. Následně dojde k převodu na Lesy ČR.
  • Opavskému ÚZSVM se podařilo identifikovat vlastníka nezapsané stavby na pozemku v územní části Strahovice. Při ověřování bylo zjištěno, že jde o přístavek k rodinnému domu. ÚZSVM proto vyzval vlastníka parcely, aby nejpozději do konce roku 2023 stav napravil. Vlastník neprodleně tento stav narovnal a rodina tak nepřišla o důležitou součást svého domu.
  • ÚZSVM prováděl šetření ve Slezské Ostravě u stavby bez zapsaného vlastníka. Až třetí výzva vylepená na vratech garáže přiměla jejího vlastníka kontaktovat ÚZSVM. Na základě zaslaných informací se nakonec dostavil ke katastrálnímu úřadu a předložil doklady prokazující vlastnické právo.
  • ÚZSVM ve Frýdku-Místku vyřešil neobvyklou kauzu nedostatečně identifikovaného vlastníka apartmánu v nově postaveném resortu Farské lúky v Čeladné. V seznamu figurovala jedna tamní bytová jednotka. Po prošetření bylo zjištěno, že kupní smlouva je z října 2009. Jednalo se o chybný zápis v katastru nemovitostí. Následně byla dožádána dotčená kupní smlouva a v ní byly dohledány potřebné identifikátory vlastníka, kterým byl cizí státní příslušník. Ve spolupráci s příslušným katastrálním pracovištěm pak byl chybný zápis v katastru nemovitostí opraven.
  • ÚZSVM v Ostravě při šetření v havířovské lokalitě Prostřední Suchá zjistil, že tamní garáž je také jednou ze staveb s neznámým vlastníkem. Majitel pozemku pod ní neměl o tom, komu patří 30 let stará garáž, žádné informace. Její skutečný vlastník kontaktoval ÚZSVM až na základě výzvy vylepené na vrata garáže. Celou záležitost s ÚZSVM konzultoval a následně pak na katastrálním úřadu předložil listiny o vlastnictví stavby.
  • ÚZSVM v Opavě prověřoval chatku v lese v údolí říčky Setina, zapsanou jako stavba neznámého vlastníka. Na zaslanou výzvu nikdo nereagoval, pracovnice ÚZSVM se tedy na místo vydala a srub v lese dohledala. Poté na něj připevnila oznámení, aby se případný majitel ohlásil úřadu z důvodu narovnání vlastnických vztahů. Nedlouho poté úřad kontaktoval vlastník chatky s tím, že ji postavil jeho dědeček a on má k místu vztah od dětství. Nyní se pokouší získat veškeré listiny, aby mohl být zapsán jako právoplatný majitel.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.