Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků v Ústeckém kraji

24.05.2023

V katastru nemovitostí bylo k 1. únoru 2023 na území Ústeckého kraje evidováno 7 977 pozemků a 199 staveb bez správně zapsaného vlastníka a 7 364 nedostatečně identifikovaných osob. V případě pozemků se jedná zejména o ornou půdu, ostatní ploch a travní porosty. Mezi budovami se pak jedná zejména o rodinné domy, garáže a rekreační stavby. Kompletní seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na našich webových stránkách.

Počty nemovitostí a nedostatečně identifikovaných osob v rámci Územního pracoviště Ústí nad Labem a jeho odloučených pracovišť

                                                                                                            

 

Pozemky

Stavby

Osoby

Ústí nad Labem

   202

17

   182

Chomutov

2 333

83

2 392

Litoměřice

3 626

47

3 376

Louny

1 356

19

   969

Teplice

   460

33

   445

 

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí

  • Menší pozemek v Plavech byl v katastru zapsaný na neznámého vlastníka. ÚZSVM dohledal, že se jednalo o část původně znárodněné parcely, která byla naposled v majetku zaniklého národního výboru. Ze zákona se tak stal majetkem státu. ÚZSVM ho jako nepotřebný majetek nabídl v roce 2021 veřejnosti prostřednictvím elektronické aukce a následně úspěšně prodal.
  • Kadaň bezúplatně získala od ÚZSVM v Chomutově malý pozemek, na kterém stojí barokní plastika z dílny Carla J. Waitzmanna. Samotnému převodu předcházelo dohledání vlastnictví pozemku zapsaného na neznámého vlastníka. ÚZSVM nalezl v archivech dokumenty dokládající, že původní pozemková parcela, ze které stávající pozemek vznikl, byla v minulosti konfiskována a dále s ní už nebylo nijak nakládáno. Šlo tedy o majetek, ke kterému byl příslušný hospodařit ÚZSVM.
  • ÚZSVM v Litoměřicích nejprve dohledal majetkoprávní vztahy ke dvěma pozemkům o výměře 157 m2 u usedlosti u Podlusk. Teprve poté se jejich novým majitelem mohl stát vlastník zbytku zahrady. ÚZSVM nalezl archiválie, ze kterých vyplynulo, že původní pozemkové parcely byly vedeny jako veřejný statek, tedy majetek státu. Do doby prodeje byly vlastníkem okolních pozemků v zahradě a zemědělské usedlosti užívány na základě smlouvy o nájmu. Převodem tak došlo ke sjednocení pozemků do funkčního celku.
  • ÚZSVM v Chomutově obdržel žádost energetické společnosti o dohledání vlastníků dvou pozemků. Ty potřebuje pro svoji činnost a v souvislosti s plánovanou modernizací řadu užitkové vody vedoucí z elektrárny Tušimice k vodojemu. Z archivních podkladů vyplynulo, že oba pozemky vznikly z části parcely zkonfiskované v roce 1945, následně vedené jako nezaknihovaný příděl. V roce 1950 se stala přídělem JZD v Přezleticích, které však bylo v roce 1960 zlikvidováno. Jiné písemnosti dokládající další převod nebyly, šlo tedy o majetek státu, se kterým je příslušný hospodařit ÚZSVM.Prodejem pozemků došlo ke sjednocení ve funkční celek s dalšími parcelami v majetku energetické společnosti.
  • ÚZSVM vyřešil vlastnictví pozemku evidovaného na neznámého vlastníka. Jak vyplynulo z archivních dokumentů, původní pozemková parcela, ze které současný pozemek o výměře 116 m2 vznikl, byla zapsána ve jmenném seznamu konfiskační vyhlášky. Při pátrání po dalším osudu parcely ÚZSVM dohledal, že v roce 1950 byla přidělena JZD Březno. Po jeho likvidaci v roce 1964 připadl pozemek státnímu podniku Statek Střezov. S majetkem nehospodaří žádná organizační jednotka, proto připadl ÚZSVM. Ten ho nyní prodal akciové společnosti Severočeské doly, která vlastní okolní pozemky.
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.