Středa, 23. října 2019

Brno získalo od ÚZSVM bezúplatně pozemky v hodnotě 78 mil.

11.07.2019
Brněnské pracoviště ÚZSVM od ledna do března bezúplatně převedlo statutárnímu městu Brnu 740 pozemků o celkové rozloze 165 811 m2 v účetní hodnotě přesahující 78 milionů korun.
Jednalo se vesměs o pozemky pod místními komunikacemi, jejichž tělesa jsou dle zákona o pozemních komunikacích ve vlastnictví statutárního města a dále o pozemky tvořící plochy veřejné zeleně. Také se jednalo o pozemky pod tramvajovou dráhou či pozemky s tramvajovou dráhou funkčně související. Provozovatelem tramvajové dráhy je Dopravní podnik města Brna, a.s., jehož jediným akcionářem je město Brno.