Pátek, 21. února 2020

Centrum sociálních služeb ve Štěchovicích získalo od ÚZSVM zdarma pozemky

13.02.2020
Centrum sociálních služeb ve Štěchovicích získalo od ÚZSVM zdarma pozemky
Středočeské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo ve veřejném zájmu sedm stavebních pozemků o celkové výměře 655 m2 v katastrálním území Masečín v obci Štěchovice na Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s.. Na pozemcích stojí stavby, které obecně prospěšná společnost vlastní.
Sjednocení vlastnictví pozemků a staveb umožní získat z dotačních titulů finanční prostředky na potřebné investice do údržby užívaných nemovitostí a následný další rozvoj této společensky prospěšné činnosti.

 

Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s (CCS Hvozdy) je obecně prospěšná společnost, která v budovách poskytuje služby sociální péče (mimo jiné i týdenní stacionář a odlehčovací službu, terapeutické dílny apod.), služby sociální prevence a služby odborného sociálního poradenství. Jedním ze zřizovatelů CCS Hvozdy je Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice z.s. dobrovolný spolek dětí, mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením, jejich rodičů a příbuzných odborníků a dalších osob nebo skupin, založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zakotvení a prohlubování práv lidí s mentálním postižením a trvalé zlepšování podmínek života dětí, mládeže a dospělých lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Činnost CCS Hvozdy je z velké míry financována formou darů od sponzorů a dotací od obcí, hl. m. Prahy a Středočeského kraje.