Úterý, 28. ledna 2020

Černý fix a odlamovací nůž

08.10.2019
Černý fix a odlamovací nůž
Na základě usnesení Městského úřadu Klatovy propadl do správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových permanentní fix černé barvy značky Centropen a výsuvný odlamovací nůž v kovovém těle stříbrožluté barvy.

Obviněný s odlamovacím nožem poškodil polepy výlohy jednoho z podniků rychlého občerstvení v Klatovech a následně permanentním fixem pokreslil výlohu další provozovny, přičemž vykřikoval blíže neurčená hesla proti islámu.

Městský úřad Klatovy na základě oznámení od obvodního oddělení policie věc prostudoval a posoudil. Vyzval majitele poškozených provozoven k uplatnění majetkové škody. Poškození svého práva nevyužili, a proto správní orgán vydal příkaz, ve kterém rozhodl, že obviněný je vinný v dané věci. Obviněný podal proti rozhodnutí odpor. Vyjádřil se, že v době spáchání přestupku byl nemocen a léčil se s maniodepresivními stavy a nebyl schopen rozpoznat a ovládat své chování. Na základě lékařské zprávy správní orgán zastavil řízení o přestupku, jelikož obviněný nebyl pro nepříčetnost za přestupek zodpovědný.

Vzhledem k tomu, že permanentní fix a odlamovací nůž byly vyhodnoceny jako bezcenné, byly pracovníky ÚZSVM předány specializované firmě k likvidaci.