Středa, 20. března 2019

Díky ÚZSVM je postupně opravována dříve zanedbaná administrativní budova v centru Náchoda

10.08.2018
Díky ÚZSVM je postupně opravována dříve zanedbaná administrativní budova v centru Náchoda
Administrativní budovu v Krámské ulici v Náchodě, kterou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převzal v únoru 2017 od Zdravotního ústavu Ústí nad Labem ve značně zanedbaném technickém stavu, dostává postupně dílčími opravami podstatně vlídnější vzhled.
Náročnější a odborné práce na budově jsou prováděny vybranou stavební firmou, zedníkům však aktivně pomáhají i samotní zaměstnanci náchodského pracoviště ÚZSVM. Protože objekt nebyl v minulosti zřejmě nijak systematicky opravován a údržba či dílčí úpravy probíhaly spíše nárazově, pozůstatky nahodilých či nedodělaných prací se objevují ještě nyní.

Hned první den, kdy stavební forma začala s opravou fasády, narazili zedníci v podezdívce pod pojistkovou skříní na plechový kryt staré elektrické rozvodné skříně. Protože zachování nevzhledných dvířek by na vzhledu opravovaného průčelí nepřidalo, pracovníci hospodářské správy ÚZSVM s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací zrezivělý kryt demontovali, aby zjistili, zda za ním ještě není nějaké funkční zařízení. Ukázalo se, že i v tomto případě jde o relikt minulosti, kdy po zrušení rozvodné skříně nefunkční kryt nebyl nedemontován. Nefunkčnost bývalé elektroskříně byla ještě přezkoušena, ale žádné napojení na živou přípojku už nebylo objeveno. Zedníci proto mohli vzniklý otvor zazdít a pokračovat v renovaci fasády.        

Po vyřešení problému provedli pracovníci úřadu ještě rutinní prohlídku stavu budovy. Díky tomu byla za hlavním vchodem objevena další závada u poklopu vodoměrné šachty. Jedna z postranních přírub šachty byla poškozená, takže hrozilo propadnutí poklopu. Provozní zaměstnanec úřadu však dokázal provést nutnou opravu příruby, takže i tato závada byla obratem odstraněna.​ 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​