Úterý, 28. ledna 2020

Jihočeský kraj převzal od ÚZSVM pozemky pod silnicemi na Strakonicku

14.08.2019
Jihočeský kraj převzal od ÚZSVM pozemky pod silnicemi na Strakonicku
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Strakonicích se zaměřilo na prověření a následný převod pozemků pod tělesy silnic III. tříd ve vlastnictví Jihočeského kraje.

Díky tomu získal Jihočeský kraj od ÚZSVM celkem šestadvacet pozemků nacházejících se napříč jednotlivými katastry Strakonicka. Nejvíce pozemků, a to jedenáct parcel, bylo převedeno v katastrálním území Tažovice v obci Volenice. Další převody se týkaly katastrálních území Hodějov, Víska u Strakonic, Kloub, Nahošín, Pohorovice a Střelskohoštická Lhota. Nejrozsáhlejší pozemek měl výměru 2 894 m2 a nejmenší pouhých 6 m2.

Veškerý majetek byl převeden bezúplatně ve veřejném zájmu v souladu se zákonem o majetku státu. Jihočeský kraj tak převody získal do svého vlastnictví od státu pozemky o celkové výměře 10 978 m2 a v účetní hodnotě 111 100 Kč. Kraj předal nově nabytý majetek příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.