Čtvrtek, 18. července 2019

Jihočeský kraj získal od ÚZSVM pozemek v areálu školy

12.04.2019
Jihočeský kraj získal od ÚZSVM pozemek v areálu školy
Českobudějovické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech převedlo Jihočeskému kraji bezúplatně se zavazujícími podmínkami pozemek v katastrálním území Hněvkovice u Týna nad Vltavou o výměře 1776 m².
Předaný pozemek v hodnotě 94 711 Kč tvoří funkční celek s oploceným areálem příspěvkové organizace Jihočeského  kraje - Střední odborné školy a středního odborného učiliště Hněvkovice. Jedná se o účelovou komunikaci, která slouží výhradně k obslužnosti tohoto areálu a je pro činnost školy nezbytná. Pozemek byl příspěvkovou organizací dlouhodobě užíván a udržován na její náklady. ÚZSVM převzal pozemek v souvislosti s rušením okresního úřadu.