Čtvrtek, 18. července 2019

Kaplička v Podbořanech je již opravená

13.09.2018
Kaplička v Podbořanech je již opravená
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Lounech provedli kontrolu stavu nemovitosti po prodeji. Na podzim roku 2016 prodal ÚZSVM ve výběrovém řízení pozemek v Podbořanech s torzem kapličky bez zastřešení.
 

Kaplička se nachází mimo zastavěné území obce, na okraji bloku obdělávané orné půdy. Stavba kapličky není evidovaná v katastru nemovitostí ani není chráněnou kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR. Pozemek s kapličkou získal tehdy ve výběrovém řízení za kupní cenu ve výši 11 200 Kč spolek Omnium, z.s., který se mimo jiné věnuje záchraně památkových objektů, obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, od drobných staveb, křížů, křížových cest až po větší objekty zejména sakrálních památek.

Zaměstnanci ÚZSVM na místním šetření zjistili, že kaplička je již po rekonstrukci a je k nepoznání od původního stavu. Zkrášluje tak své okolí.