Pátek, 21. února 2020

Kůrovcová kalamita na Vysočině se nevyhýbá ani lesům ve správě ÚZSVM

05.08.2019
Kůrovcová kalamita na Vysočině se nevyhýbá ani lesům ve správě ÚZSVM
Správa majetku, se kterým Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hospodaří, není vždy bezproblémová. Příkladem toho jsou lesní pozemky v katastrálním území obce Jiřice, které má v současné době ve správě pelhřimovské pracoviště UZSVM.
Zvýšený výskyt kůrovce se nevyhnul ani této lokalitě, a tak zde pracovníci ÚZSVM rozmístili několik lapačů lýkožrouta smrkového s feromonovými odparníky. O jeho četném výskytu se přesvědčují při pravidelných kontrolách lapačů a výměnách feromonových návnad. Dělají maximum opatření, aby nedošlo k napadení zbývající části porostu. Samozřejmě na šíření kůrovce má nemalý vliv i počasí, které nelze ovlivnit.
 
Bohužel toto není jediný problém, se kterým se muselo pracoviště ÚZSVM v případě tohoto lesního pozemku vypořádat. V roce 2017 byl z více než poloviny své rozlohy zasažen orkánem Herwart, který výrazně poškodil lesní porosty nejen na Vysočině.