Pondělí, 16. prosince 2019

Lesy ČR získaly od ÚZSVM majetek v hodnotě více než 1,3 milionu korun

08.02.2019
Lesy ČR získaly od ÚZSVM majetek v hodnotě více než 1,3 milionu korun
Zaměstnanci ÚZSVM v Jindřichově Hradci bezúplatně převedli státnímu podniku Lesy České republiky celkem 34 pozemků o celkové výměře 85 950 m2 a v souhrnné účetní hodnotě 1 358 241 Kč.
Předáno bylo pětadvacet lesních pozemků a devět ploch, kterými v lesích protékají vodní toky. Pozemky se nacházejí na území čtrnácti různých obcí v okrese Jindřichův Hradec. V minulosti je ÚZSVM získal z různých důvodů, například po zrušeném okresním úřadu, v rámci dokončené komplexní pozemkové úpravy, jako odúmrť či po zaniklém podniku Státní rybářství České Budějovice.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.