Čtvrtek, 18. července 2019

Likvidace osobního automobilu z trestné činnosti

15.04.2019
Likvidace osobního automobilu z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Karlových Varech zlikvidoval osobní motorové vozidlo zn. Ford Puma, které bylo zajištěno Policí ČR
Po ohledání vozidla bylo zjištěno, že vozidlo je nepojízdné, neboť k němu nejsou k dispozici klíče. Vozidlo bylo značně poškozené (zkorodovaná karosérie a nosné části, poškozené otevírání zámků dveří a kufru, nefunkční mechanismus na otevírání dveří, zatuhnuté mechanické části, koroze spodní části a brzdového systému, dezolátní stav interiéru vozidla – vystřelený airbag, chybějící hlava řadicí páky, vytrhané čalounění sedaček, na předním sedadle byly nalezeny jednorázové injekční stříkačky, atd.). Převoz nepojízdného vozidla ze skladu zajištěných vozidel Policie ČR do prostor ÚZSVM byl zajištěn ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje.
 
Provedeným šetřením Policie ČR byly zjištěny nesrovnalosti týkající se vlastníka vozidla. Vozidlo nebylo v registru vozidel přepsáno z původní majitelky na nového majitele, který uskutečnil další prodej a to na osobu neexistující – na kupní smlouvě uvedeno smyšlené rodné číslo dalšího kupujícího (posledního majitele vozidla). Na základě těchto skutečností bylo vozidlo posouzeno jako neprodejné. Ani Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Karlovarského kraje nevyhodnotil vozidlo jako použitelné k nácviku hasebních a vyprošťovacích činností.
 
Vzhledem ke všem zjištěným skutečnostem bylo rozhodnuto, že nejekonomičtějším způsobem je provedení likvidace vozidla prostřednictvím zařízení oprávněného ke sběru autovraků, které v případě, že předávané vozidlo je úplné, provádí tuto likvidaci bezplatně.