Čtvrtek, 25. dubna 2019

Město, kraj a Ministerstvo kultury se dohodly na postupu ohledně muzea totality v Uherském Hradišti

16.03.2018 |
Město, kraj a Ministerstvo kultury se dohodly na postupu ohledně muzea totality v Uherském Hradišti
Na dnešním jednání ohledně areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti, kterého se účastnili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti, Okresního soudu v Uherském Hradišti, města Uherského Hradiště a Zlínského kraje, sdělili zástupci města, kraje i Ministerstva kultury podíl na financování výstavby a provozu Muzea totality.

Současně zástupce okresního soudu uvedl, že dojde k přehodnocení jejich požadavků na prostory v areálu věznice. Nové skutečnosti sdělí ÚZSVM do konce příštího týdne. ÚZSVM po posouzení dopadů nových požadavků Okresního soudu na závěry studie přistoupí k přípravě materiálu do Regionální dislokační komise Brno, která následně vyhodnotí možné varianty a doporučí optimální rozmístění státních institucí v Uherském Hradišti.

„Studii o využití areálu bývalé věznice jsme rozeslali již v listopadu loňského roku, nyní se konečně podařilo splnit další bod uzavřeného Memoranda. Kraj, město a Ministerstvo kultury sdělili částky na financování Muzea totality a my tak po potřebném vyhodnocení budeme moci přistoupit ke zpracování materiálu ve věci optimálního rozmístění státních institucí v Uherském Hradišti včetně další budoucnosti areálu bývalé věznice,“ prohlásila po jednání generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

V červnu roku 2016 ÚZSVM zpracoval Memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti mezi Ministerstvem financí, Ministerstvem kultury, Ministerstvem spravedlnosti, Okresním soudem v Uherském Hradišti, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Městem Uherské Hradiště a Zlínským krajem. Toto memorandum bylo podepsáno v září 2016. Okresní soud předal ÚZSVM areál bývalé věznice až 1. března 2017. Následně probíhala jednání mezi okresním soudem, Ministerstvem kultury, městem a krajem o rozsahu prostor pro muzeum totality. Bezprostředně po jejich ukončení ÚZSVM nechal v souladu s memorandem vypracovat studii využití areálu, kterou v listopadu 2017 rozeslal všem stranám memoranda. Město a kraj se nebudou podílet na financování výstavby a provozu Muzea totality. Ale Zlínský kraj odsouhlasil částku 14 milionů korun na financování expozice o komunistické propagandě a město uvedlo částku 39,9 mil. Kč na začlenění muzea totality do veřejného prostoru.