Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Místní nadšenci opravují bývalou vysokopecní huť v Šindelové

15.10.2019
Místní nadšenci opravují bývalou vysokopecní huť v Šindelové
Při šetření v katastru obce Šindelová na Sokolovsku neopomenuli pracovníci karlovarského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z vlastního zájmu zdokumentovat aktuální stav vysokopecní hutě v Šindelové.
Již před rokem 2015 ÚZSVM zahájil rozsáhlé šetření k dohledání vlastníka této stavby, bez kterého nebylo možné zahájit záchranu této kulturní památky. Velmi špatný stavebnětechnický stav kulturní památky vyžadoval bezodkladné provedení finančně nákladných záchranných prací. Díky spolupráci se stavebním úřadem, orgánem státní památkové péče, katastrálním úřadem a místními archivy se podařilo prokázat, že torzo hutě je majetkem státu, se kterým však nikdo nehospodařil a o jehož převod následně neprojevila žádná státní instituce zájem. ÚZSVM proto začátkem roku 2016 převedl huť do vlastnictví spolku, který ji postupně vdechuje nový život.
 
Řešení tohoto neobvyklého případu bylo pro ÚZSVM výzvou a spolupráce s ostatními orgány státní správy a zejména pak se Spolkem za zachování hutě v Šindelové vítanou zkušeností. Být součástí tohoto neobyčejného počinu bylo zcela jistě nejen pro ÚZSVM přínosem.
 
Původní areál železářské hutě byl vystavěn v roce 1818. Dochované torzo, které je již desítky let považováno za mimořádně významnou technickou památku dokumentuje starší vývojové období výroby železa v dřevouhelných vysokých pecích na českém území. Díky nadšení členů a vlastní činnosti spolku, který prováděl řadu prací bez nároku na jakoukoliv odměnu a který pro svou činnost získal řadu přispěvatelů, došlo k výrazné proměně stavby i jejího bezprostředního okolí. Torzo památky, která byla několik desítek let ignorována, se stalo pozitivní dominantou místní krajiny.