Středa, 27. května 2020

Národní technické muzeum získalo od ÚZSVM retro rádia a magnetofon

26.03.2020
Národní technické muzeum získalo od ÚZSVM retro rádia a magnetofon
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo z odúmrti historické technické předměty, o které projevilo zájem Národní technické muzeum v Praze. Majetek muzejní hodnoty byl nalezen v bytě po zemřelém, který neměl zákonné dědice.
ÚZSVM převádí majetek bezúplatně Národnímu technickému muzeu po předchozím souhlasu Ministerstva kultury.  Do muzea tak nyní putuje gramorádio z roku 1957, kapesní rádio z roku 1964, stolní rádio z roku 1959, kabelkové rádio z roku 1962 a cívkový magnetofon z roku 1965. Všechny tyto retro předměty obohatí sbírku rozhlasových přijímačů a magnetofonů značky Tesla.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.