Středa, 23. října 2019

Nošovice získaly pozemek pod místní komunikací

11.07.2019
Nošovice získaly pozemek pod místní komunikací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Frýdku-Místku převedl bezúplatně do vlastnictví obce Nošovice pozemek pod místní komunikací, který se nachází ve vzdálenosti necelého jednoho kilometru jižním směrem od známého nošovického pivovaru.
Pozemek získal stát před více než 70 lety na základě dekretu prezidenta republiky z roku 1945, kterým byl zkonfiskován původní majetek občana německé národnosti. Na základě přídělové listiny byl pozemek zapsán na tehdejší Ministerstvo zemědělství a později přešel do správy místního okresního národního výboru, který pozemek předal do trvalého užívání místnímu zemědělskému družstvu. Následně v okolí došlo k výstavbě rodinných domů a místní národní výbor na pozemku vybudoval komunikaci, kterou zařadil do své evidence.
 
Když před několika lety vybudovala obec na svém území splaškovou kanalizaci, byla její část umístěna rovněž do tohoto pozemku. Výstavbou kanalizace však došlo k značnému poškození povrchu komunikace, která je ve vlastnictví obce. Převodem pozemku pod komunikací do vlastnictví obec tak obec získala možnost snazší rekonstrukce povrchu komunikace.