Středa, 19. února 2020

Potomek šlechtické rodiny rozšířil díky ÚZSVM své panství

07.11.2019
Potomek šlechtické rodiny rozšířil díky ÚZSVM své panství
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře prodal v transparentním výběrovém řízení pozemek potomku šlechtické rodiny, který tak rozšířil své panství.
Ve vlastnictví ÚZSVM se nacházejí mimo jiné i lesní pozemky, které jsou nejdříve nabízeny státnímu podniku Lesy ČR. Lesníci však v tomto případě o pozemek, který se nachází u obci Dírná, neprojevili zájem. Následně bylo požádáno Ministerstvo zemědělství ČR o udělení souhlasu, který je podmínkou pro prodej lesních pozemků. Pozemek byl prodán hned v prvním kole výběrového řízení za cenu o 5 000 Kč vyšší, než byla stanovena minimální kupní cena a to za cenu 30 000 Kč. O nemovitost projevil zájem potomek historicky známé šlechtické rodiny, jehož předkové pozemky vlastnili a užívali, a proto rozhodování, zda pozemek koupit, bylo dle jeho slov o to jednodušší.