Středa, 22. května 2019

Pracovnice ÚZSVM zabránily na svátek sv. Floriána požáru

13.06.2018
Pracovnice ÚZSVM zabránily na svátek sv. Floriána požáru
Pracovnice ÚZSVM v Hradci Králové na svátek patrona hasičů zabránily požáru lesa.
Při místním šetření v katastrálním území Skochovice, které se nachází u Nového Bydžova, v blízkosti Žantovského rybníka zjistily, že z části lesa sousedícího s pozemky státu se kouří. Bližším ohledáním objevily místo, kde se nacházela ohořelá konstrukce lodi a doutnající hrabanka. O svém zjištění obratem informovaly policii a hasiče.
 
Na místě následně zasáhl Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze stanice Nový Bydžov. Díky včasnému upozornění nedošlo k žádným škodám na zdraví a majetku.