Úterý, 26. května 2020

Převedli jsme zdarma Kestřanům hřbitov a pozemek pod obřadní síní

09.10.2019
Převedli jsme zdarma Kestřanům hřbitov a pozemek pod obřadní síní
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku převedl obci Kestřany bezúplatně dva pozemky v katastrálním území Staré Kestřany. Na pozemku o výměře 1 271 m2 se nachází místní hřbitov a vedlejší navazující stavební pozemek je zastavěn obřadní síní, která je ve vlastnictví obce Kestřany.
Obřadní síň byla vybudována v 70. letech minulého století tehdejším místním národním výborem v tzv. akci „Z“. Obec Kestřany měla dlouhodobě zájem o převod vlastnictví k těmto pozemků, avšak jednalo se o původní církevní majetek, a tak byl hřbitov i pozemek pod obřadní síní dlouhodobě užíván obcí na základě smlouvy o výpůjčce a to po dobu třinácti let.
 
Po uvolnění blokace církevního majetku byly obci bezúplatně převedeny oba pozemky z důvodu veřejného zájmu, neboť hřbitov slouží po celou dobu své existence obyvatelům obce k zajištění důstojného pietního místa pro uložení lidských ostatků a dle zákona o pohřebnictví je provozování veřejného pohřebiště službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí.