Čtvrtek, 18. července 2019

Prodej bytu ve Strašnicích vynesl 4,3 milionu Kč

14.09.2018
Prodej bytu ve Strašnicích vynesl 4,3 milionu Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Praze prodal ve výběrovém řízení s aukcí byt v pražských Strašnicích za 4,3 milionu korun.
 
Jednalo se o byt o velikosti 2+1 a výměře 69,26 m2. Minimální kupní cena pro prodej byla stanovena ve výši 3,29 milionu Kč. Do výběrového řízení byly doručeny hned tři nabídky. Nejvyšší nabídka, podaná v listinné podobě, byla na částku 3, 75 milionu Kč. Všichni účastníci výběrového řízení se účastnili jednání výběrové komise a měli zájem o účast v následné aukci. Minimální výše příhozu byla stanovena ve výši 50 000 Kč. Zájem účastníků byl velký, v průběhu aukce padlo celkem 11 příhozů a kupní cena se nakonec vyšplhala na konečných 4,3 milionu Kč.  Došlo tak k navýšení minimální kupní ceny o více než 1 milión Kč. ÚZSVM bytovou jednotku získal z odúmrti.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.