Sobota, 14. prosince 2019

Prodej pozemků v areálu v Libochovicích přinesl více než 1,6 mil. Kč

29.11.2019
Prodej pozemků v areálu v Libochovicích přinesl více než 1,6 mil. Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Litoměřicích prodalo přímým prodejem tři pozemky ležící v katastrálním území Libochovice.

Pozemky o celkové výměře 2 651 m2 se nacházejí v oploceném areálu v okrajové části města Libochovice. Na pozemcích stojí stavby a kůlny ve vlastnictví kupující společnosti. Dle územního plánu jsou pozemky součástí plochy smíšené obytné plochy. O převod těchto pozemků požádala firma, vlastník ostatních nemovitostí v areálu, z důvodu zcelení vlastnictví nemovitostí ve funkční celek. Dosud byly tyto pozemky užívány na základě nájemní smlouvy.

Nemovitosti nemohly být prodány dříve, protože se jednalo o bývalý církevní majetek. Na jeho vydání byla ÚZSVM doručena výzva, avšak z důvodu jejich zastavění, pozemky církvi vydány nebyly. Pozemky mohly být prodány až po uplynutí zákonné tříleté lhůty, po kterou mohla církev podat žalobu na vydání těchto nemovitostí. Tato lhůta však již uplynula. Prodejem ÚZSVM získal do státního rozpočtu příspěvek ve výši 1 645 950 Kč.