Úterý, 26. května 2020

Psychiatrická nemocnice Bohnice získala od ÚZSVM nářadí a chrániče oděvů

14.01.2020
Psychiatrická nemocnice Bohnice získala od ÚZSVM nářadí a chrániče oděvů
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo Psychiatrické nemocnici Bohnice nářadí a chrániče oděvů.
Ruční nářadí připadlo do majetku státu v různých trestních kauzách na základě rozhodnutí soudu o uložení trestů propadnutí věci, chrániče oděvů pak stát získal jako odúmrť po muži, který zemřel bez dědiců.
 
Na základě nabídky státním institucím o nabízené předměty projevila zájem právě Psychiatrická nemocnice Bohnice, která je využije v rámci své činnosti při terapiích pro pacienty v dílnách, na zahradě nebo farmě.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.