Úterý, 20. srpna 2019

Stát prodal pozemek po majiteli, který byl prohlášen za mrtvého

12.02.2019
Stát prodal pozemek po majiteli, který byl prohlášen za mrtvého
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Příbrami získal zahradu v Chotilsku jako odúmrť po muži, který byl v roce 2016 prohlášen za mrtvého.
Pozemek zahrady tvoří jeden funkční oplocený celek spolu s dalšími dvěma pozemky, na nichž je postaven rekreační objekt. Majitelé rekreačního objektu po digitalizaci katastrálních map zjistili, že užívají pozemek, ke kterému nemají vlastnická práva, ač je tento pozemek ohraničen pozemky v jejich vlastnictví a nachází se v oploceném areálu, který jejich rodina využívá od konce 2. světové války. Tento stav začali ihned řešit a obrátili se na ÚZSVM s žádostí o odkup pozemku.
 
Při majetkoprávním zkoumání bylo zjištěno, že původním majitelem pozemku je pan F.R. narozený v roce 1916. Jednalo se o občana Jugoslávie narozeného v na území Rakouska, který pracoval jako konstruktér. Naposledy o sobě dal vědět v období 2. světové války. Poslední záznam o jeho osobě pochází z roku 1946, jednalo se o žádost adresovanou Policejnímu ředitelství v Praze o vydání vysvědčení o zachovalosti. Další informace o něm se dle sdělení Ministerstva vnitra ČR nepodařilo dohledat. Na základě rozhodnutí soudu byl tak F.R. prohlášen k roku 2016 za mrtvého. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo dohledat ani jeho dědice, přešel jeho majetek na ÚZSVM jako tzv. odúmrť.
 
O pozemek neprojevila zájem žádná státní instituce, ÚZSVM tedy rozhodl o přímém prodeji. Rozpočet státu tedy navýšil nejen o kupní cenu 287 100 Kč, ale i o částku 16 682 Kč, jako náhradu za užívání převáděného majetku za dobu vlastnictví státu.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.