Čtvrtek, 23. ledna 2020

Státní instituce získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky v hodnotě přesahující 750 tisíc korun

16.07.2019
Státní instituce získaly od ÚZSVM bezúplatně pozemky v hodnotě přesahující 750 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Táboře převedl státním institucím v prvním čtvrtletí roku 2019 pozemky v účetní hodnotě vyšší než 750 tisíc Kč.
Jednalo se o 61 pozemků napříč celým okresem Tábor o celkové výměře přesahující 56 473 m², v účetní hodnotě přes 752 498 Kč. Ve většině případů se jednalo o pozemky převedené do správy Státního pozemkového úřadu, část přešla pod správu Povodí Vltavy, s.p.  a zbývající do správy Lesů ČR, s.p.