Sobota, 21. září 2019

Tisíc korun zabavených vězni putuje do státního rozpočtu

12.06.2019
Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo hotovost v hodnotě 1 000 Kč, která byla nalezena v kapse odsouzeného při prohlídce jeho cely ve Valdicích.
Za své jednání si vysloužil kázeňský trest, neboť odsouzený nesmí mít u sebe během výkonu trestu finanční hotovost ani předměty, které by svou povahou mohly narušovat pořádek ve věznici. Peníze propadly státu a ÚZSVM je následně odvedl do státního rozpočtu.