Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky Státnímu bytovému družstvu Pelhřimov

23.07.2019
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky Státnímu bytovému družstvu Pelhřimov
Pelhřimovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo Státnímu bytovému družstvu tři pozemky v účetní hodnotě 55 541 Kč.
Pozemky o celkové výměře 630 m2 se nacházejí v centru města Pacova a jsou zastavěny bytovými domy, jež jsou ve vlastnictví Státního bytového družstva Pelhřimov. Původně historický majetek církve, který byl v minulosti ve vlastnictví Kostela sv. Michala v Pacově, přešel do vlastnictví státu. Vzhledem ke skutečnosti, že nárok na vydání majetku ze strany oprávněné osoby nebyl v zákonem stanovené lhůtě uplatněn, mohly být nemovitosti bezúplatně převedeny do vlastnictví družstva. Tímto převodem tedy došlo ke sjednocení vlastnictví staveb a pozemků, které s nimi tvoří nedílný funkční celek.