Úterý, 15. října 2019

ÚZSVM dočasně poskytl ŘSD pozemek potřebný pro výstavbu dálnice D4

13.09.2019
ÚZSVM dočasně poskytl ŘSD pozemek potřebný pro výstavbu dálnice D4
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku uzavřel s Ředitelstvím silnic a dálnic smlouvu o dočasném bezúplatném užívání části pozemku v katastrálním území Lety.

Část pozemku totiž dočasně potřebuje ŘSD pro výstavbu veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury dálnice D4, v rámci stavebního projektu „Rozšíření silnice I/19“ a to po dobu stavby úseku D4 Lety – Čimelice v délce trvání čtyři a půl roku.

Délka úpravy je 700 m od křižovatky Lety směrem na Mirovice. Součástí stavebního projektu je vybudování nových autobusových zastávek, úprava svahů zemního tělesa, úprava propustků pod stávající komunikací a úprava stávajících hospodářských sjezdů.