Úterý, 20. srpna 2019

ÚZSVM dohledal vlastníka lesního pozemku ve Svinné u České Třebové

23.04.2019
ÚZSVM dohledal vlastníka lesního pozemku ve Svinné u České Třebové
Ústeckoorlické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových obdrželo v prosinci minulého roku žádost o pomoc při dohledání nedostatečně identifikovaného vlastníka u lesního pozemku o výměře 1360 m2 ve Svinné u České Třebové a obci Česká Třebová.
Žadatel se na ÚZSVM obrátil s  tvrzením, že by se mohlo jednat o jeho babičku. Po prošetření nabývacích listin z katastru nemovitostí a podkladů ze Státního okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli byla zjištěna data narození a úmrtí dotyčné osoby. Následně byl požádán o spolupráci Městský úřad v České Třebové, který ÚZSVM poskytl údaje o jejím posledním trvalém pobytu. 
 
Na základě zjištěných údajů byla pracovníky ÚZSVM podána žádost o dodatečné projednání dědictví u příslušného soudu. Při projednávání dědictví bylo zjištěno, že se nejedná o babičku žadatele, ale o ženu se shodným jménem, která neměla dědice. Lesní pozemek tak přešel na základě rozhodnutí okresního soudu v březnu 2019 na stát.