Čtvrtek, 25. dubna 2019

ÚZSVM nabízí organizačním složkám státu školení k Elektronickému aukčnímu systému

25.03.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nabízí organizačním složkám státu a státním organizacím možnost přihlásit se na školení k zadávání nabídek do Elektronického aukčního systému.
ÚZSVM spustil 1. února 2018 historicky první státní elektronický aukční systém prodeje nepotřebného majetku, který je dostupný na adrese www.nabidkamajetku.cz.  V první fázi byl v elektronických aukcích nabízen pouze movitý majetek, následně byl 1. listopadu 2018 spuštěn i prodej nemovitého majetku. Zároveň byl systém zpřístupněn i pro ostatní organizační složky státu. ÚZSVM připravil elektronický systém prodeje majetku vlastními silami bez externích dodavatelů.
 
Pro organizační složky státu nabízí ÚZSVM školení, na kterém se zástupci institucí dozví více o samotné aplikaci, jak v ní pracovat a jak zadávat nabídky. Školení se uskuteční v termínech 23. 4. a 30. 4. 2019 vždy v 10 hodin v budově Ústředí ÚZSVM v Praze. Pokud bude naplněna kapacita, je možné uskutečnit školení i v dalších termínech. V případě zájmu se prosím obracejte na Oddělení Projektového řízení a interních aplikací (filip.kopriva@uzsvm.cz).